4.- EL CLIMA. Determinant per la vida i la diversitat.

QUE ÉS EL CLIMA. Hi ha moltes definicions pel clima, de forma senzilla podríem dir que és:

El conjunt de condicions ambientals i atmosfèriques que caracteritzant una determinada zona geogràfica

Es pot parlar de clima local, regional, o de determinades zones del planeta. Es basa en la mitjana de grans sèries de dades i mesures durant llargs períodes de temps de les diferents variables i fenòmens atmosfèrics, el perfil cíclic d’aquestes dades valorat en termes anuals defineix el clima de cada zona o regió. Per exemple si parlem que a Barcelona hi ha clima Mediterrani litoral estem dient que el clima és en general suau i temperat, els estius són moderadament calorosos, els hiverns no són molt freds i les pluges són irregulars.

És important no confondre el clima amb el temps atmosfèric que són las condicions meteorològiques i atmosfèriques que es donen en un curt període de temps (dies) i en un lloc (població, regió, etc.) determinat, ve donat per una sèrie de variables con son la temperatura la pressió atmosfèrica, la força i direcció del vent, la humitat, la nuvolositat, etc.  mesurades en el moment o curt període que estem considerant.

ELS CLIMES DE LA TERRA

          Fig.4.1. El Sàhara. Foto: Smithsonian Magazin                             Fig.4.2. Selva Tropical. Foto: Paul4innovating

Hi ha diverses classificacions dels tipus de clima atenen els factors dominants  en cada zona o àrea geogràfica, no entrarem aquí en la descripció de tots aquests climes, però sí que volem fer referència a les 5 principals zones climàtiques en què dividim el planeta, les quals vénen donades pels factors còsmics:

.- La latitud de la Terra que tal vegada determina el grau d’inclinació dels rajos solars sobre la superfície de la Terra (està clar que com més perpendiculars arriben a la superfície més calor aporten) essent la zona equatorial on més forta és la radiació.

.- La trajectòria lleugerament el·líptica del cicle anual de la terra al voltant del Sol amb combinació amb  la inclinació de l’eix de rotació (determinants en les variacions estacionals en els dos hemisferis)

El següent diagrama ens mostra aquestes grans zones climàtiques.

                          Fig.4.3. Els climes de la Terra. Diagrama: jordimuletamengual

Dins d’aquestes zones geogràfiques dominants, en el planeta tenim molts tipus de clima amb una distribució molt variable segon les zones, aquestes diferències de clima a més dels esmentats factors còsmics vénen donades per els diferents factors atmosfèrics i geogràfics dominants en cada zona com poden ser, la distribució de terres i mars, els corrents marins i atmosfèriques dominants, l’orografia i fins i tot les actuacions humanes massives i prolongades. Tot plegat comporta una gran varietat de climes,  alguns afecten  vastes zones de la terra i altres som molt locals afectant petits territoris.

A continuació us deixem, un mapa mundi, en el que es representa la distribució geogràfica dels diferents tipus de clima que es poden trobar al Món. Podem observar com en una determinada zona climàtica conviuen climes marcadament diferenciats com poden ser el clima mediterrani, el desèrtic, el continental o l’oceànic.

Fig. 4.4.Distribució dels climes. Mapa: Xtec

EL CLIMA, UN FACTOR DETERMINANT

Al llarg de la història de la Terra, els cataclismes geològics però també en gran mesura el clima ha estat determinant pel modelatge de la superfície de la Terra és a dir la biosfera, els seus ecosistemes i l’evolució de les espècies que els han anat poblant, en aquest sentit l’home en la seva ocupació  de tots els racons del planeta ha tingut sempre en compte el clima en els seus assentaments, els que han estat situats en llocs amb un clima més benigne han prosperat i perdurat més que els que ho van fer en llocs de clima extrem o sever. Tanmateix l’esperit aventurer, explorador i la voluntat d’explotar certes riqueses naturals ha portat l’home a instal·lar  i desenvolupar grans assentaments en llocs de climatologia adversa que ha transformat a la seva conveniència, moltes vegades en contra de les condicions i riscos naturals dels enclavaments escollits.

Els animals i les plantes però, no tenen els recursos de l’espècie humana per lluitar i defensar-se de les condicions climàtiques adverses i encara que algunes espècies desenvolupen mecanismes d’adaptació, aquests són lents i insuficients per afrontar la  magnitud i rapidesa dels canvis en el clima que en algunes zones geogràfiques s’estan produint i que afecten tant les seves variables fenològiques i biològiques com la capacitat per alimentar-se. En aquest sentit moltes espècies d’animals estan avançant les seves estacions de cria o d’altres intenten sobreviure emigrant cap a zones més fredes.

Fig. 4.5. Barrera de coral d’Australia                                       Fig. 4.6. El Linx Iberic

Els vegetals, afectats també per aquests canvis, intenten adaptar-se modificant els seus períodes de floració i foliació i també desplaçant  la seva ubicació geogràfica cap a latituds més al nord o altituds més elevades.

 

Així i tot, una llarga llista d’espècies més fràgils i vulnerables com el cas de les barreres de coral, els óssos polars o diferents aus i peixos no poden adaptar-se i estan en seriós perill d’extinció degut al canvi en el clima en els seus habitats naturals.

Val a dir també, que el clima i les seves variacions son tant determinants que fins i tot poden alterar la mateixa la morfologia de grans zones geogràfiques com esta passant a l’àrtic amb la disminució de la superficie de la capa de gel, la desaparició de les glaceres de muntanya o l’expansió dels deserts.

 

Fig. 4.7. Extensió de l’àrtic respecte la mitjana                     Fig. 4.8. La glacera de l’Aneto.
Advertisement

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s