Les ciutats sostenibles

Les grans ciutats o seran sostenibles o no seran. Aturar el canvi climàtic depen en gran mesura del que facin les ciutats

Cada cop des dels diferents àmbits de la societat, però encara més des de les institucions locals, especialment les de les grans metròpolis es té clar que les grans ciutats o seran sostenibles o no seran.

També Barcelona, una de les ciutats més densament poblada d’Europa, té el repte de millorar les condicions de vida dels seus ciutadans, modificant estructures i xarxes urbanes per recuperar l’espai per a les persones i reduir la contaminació.

pic_3743

Les metròpolis són aglomeracions urbanes de gran complexitat on nombrosos sistemes conflueixen, se superposen i han de funcionar correctament. La trama urbana i viaria, els transports, les comunicacions, els subministraments elèctrics d’aigua i de gas, el clavegueram, els residus, les xarxes educatives i de salut i moltes més estructures conformen un macro sistema difícil de trobar en cap altra activitat o construcció humana, no és doncs estrany, la dificultat en fer que tot aquest conglomerat sigui sostenible tan en termes socials com ambientals.

Tal vegada les ciutats són el lloc on conflueixen els problemes però també les solucions, que fruit del coneixement i la innovació esperen la seva oportunitat per se aplicades i desenvolupades.

electric-cars

La governança de les ciutats, té ja avui en dia, el paper mes important en el desenvolupament de mesures i projectes que millorin la qualitat de vida dels ciutadans. Les competències dels poders locals de les ciutats són, encara que insuficients, prou potents per establir una gestió de proximitat i uns models d’actuació capaços de transformar positivament la realitat.

En aquest sentit en algunes ciutats s’està treballant intensament en aquesta transformació, aplicant estratègies de mobilitat/transport públic sostenibles i criteris d’eficiència energètica en camps com la construcció d’habitatges, la il·luminació o els serveis, tanmateix es treballa amb el disseny i implantació d’un ús més racional i social de l’espai.

world-population-chart

Tenint en compte la població urbana actual al Món (més del 50% de tota la població del planeta), així com el creixement previst en les pròximes dècades, no és difícil entendre que:

-L’èxit o fracàs de les ciutats en aquestes estratègies de sostenibilitat serà fonamental en l’evolució del canvi climàtic-  +info: El creixement urbà

Els riscos més importants que assetjant les grans ciutats són:

La contaminació i pol·lució extremes. Clica ——–> fum-cotxes

La mobilitat i el transport públic. Clica —————> dsc_9244

El tractament dels residus. Clica—————————> san-francisco-recycling-008

La segregació social.

L’accés a l’aigua i altres serveis bàsics.

L’habitatge i degradació del medi urbà.

L’enorme contribució a l’escalfament global i canvi climàtic.

En aquesta secció intentarem exposar les claus d’aquesta realitat, que avui en dia ja tenim ben present.