EL DELTA DEL LLOBREGAT. La seva biodiversitat en perill

L’Àrea Metropolitana de Barcelona amb més de 3.200.000 habitants, saturada d’habitatges, naus logístiques i infraestructures de tota mena que donen servei a la gran metròpoli, és una de les zones amb més densitat de població d’Europa. Així i tot, entremig de tot aquest batibull, amagats entre l’aeroport i el mar encara queda algun tresor com és el Delta del Llobregat. Si teniu l’oportunitat us recomanem una passejada pels Espais Naturals del Delta del Llobregat  on quedareu sorpresos per el paisatge i la biodiversitat que amaga aquest petit territori. Si esteu interessats podeu trobar Itineraris i més informació a: El Delta del Llobregat.

Malgrat l’interès que aquests espais tenen per la preservació de la biodiversitat i el medi natural La Generalitat i l’Estat no han complert els seus compromisos per mantenir i protegir els espais enfront de la degradació i pressió que fa anys que arrossega el delta i han rebut un seriós advertiment de la comunitat UE perqué amb caràcter urgent es prenguin les mesures i actuacions correctores compromeses.

El Delta del Llobregat amb més de 360 especies d’ocells catalogats forma part de la xarxa Natura 2000 i es un lloc de reces molt important per les aus migratòries en els seus recorreguts entre Àfrica i Europa.

A continuació si voleu, podeu veure un vídeo emes per TV3 on es denuncia aquesta lamentable situació, clica sobre la imatge:

 

CANVI CLIMÀTIC, MEDI AMBIENT i SALUT. Temes estretament lligats.

Cada cop hi han més evidències i dades medico-científiques què relacionen directament: canvi climàtic, contaminació atmosfèrica i salut pública.

L’Organització Mundial de la Salut, no sols reconeix aquesta relació sinó que està treballant activament per difondre aquest missatge i demana més contundència i compromís en la lluita  contra el canvi climàtic que tal vegada és també la lluita contra la contaminació i a favor de la salut.

Moltes de les malalties més mortíferes, com la diarrea, la malària o el dengue són molt sensibles al canvi climàtic. Es pot afirmar sense dubtes que totes les mesures que s’han de posar en funcionament per lluitar contra l’escalfament global tenen un efecte positiu sobre la salut.

Segons la Dra. Maria P. Neira (Directora de Salut pública i medi ambient de l’OMS) cada any al Món moren set milions de persones a conseqüència de la contaminació atmosfèrica, els malalts crònics poden arribar als centenars de milions. Les causes principals d’aquesta situació són el tràfic i la producció d’energia.

“Cuanto más bajos sean los niveles de contaminación del aire mejor será la salud cardiovascular y respiratoria de la población, tanto a largo como a corto plazo” 

Més informació: OMS. Canvio climático i salut

Per altra banda com és sabut l’escalfament global està provocant un increment en la intensitat i la freqüència dels fenòmens climàtics extrems com les inundacions sobtades, incendis gegants, sequeres, onades de calor, que tal vegada comporten per les seves conseqüències greus problemes per la salut de les poblacions afectades.

Les institucions sanitàries de tot el Món, que estan encara fent front a la pandèmia amb una abnegació i esforç impagable ho tenen clar, com més aviat millor s’han d’activar accions per aturar el canvi climàtic, i també al mateix temps començar a treballar amb les mesures de mitigació i adaptació contra els efectes que aquest està comportant en cada cop més llocs de la Terra. La salut com s’ha pogut comprovar, igual que el clima, es un tema d’abast planetari que no respecta fronteres i ha d’abordar-se amb una visió global.

Us deixem unes infografies que ha elaborat l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) que ilustren de forma molt clara aquesta estreta relació que encapçala aquest post. Clica a sobre per ampliar.

HIDROGEN VERD. Esperança o falacia energètica?

Michael E. Mann’s, distingit científic i  Professor i director del “Earth System Science Center” i professor de la Universitat de Pennsilvània  en el seu recent  llibre “The New Climate War” deixa ben clar que no es possible aturar el canvi climàtic si no aconseguim una reducció dràstica de les emissions de CO2 en el que queda de dècada, no hi ha solucions miraculoses que puguin reduir l’escalfament global en la premura que l’actual ritme d’increment de la temperatura requereix.

El professor té molta raó, la concentració de CO2 a l’atmosfera i la evolució de les emissions globals (deixant de banda el petit respir ocasionat per la Covid) no permet ser optimistes. Tanmateix per reduir aquestes insostenibles emissions que l’activitat humana genera, no hi ha més que dues solucions que es complementen, 1) reduir el nostre consum energètic mitjançant l’eficiència i un cert canvi en els nostres hàbits de consum. 2) una transició ràpida i massiva cap a fonts d’energia no fòssils i renovables.

L’hidrogen (H) és el més lleuger de la taula dels elements, i és la substància més abundant a l’univers, convenientment utilitzat és per tant un combustible inesgotable. com que no conté carboni en la seva combustió no emet CO2 i no contribueix a augmentar l’efecte hivernacle. Al planeta és molt rar en estat lliure i es troba fonamentalment en els combustibles fòssils i en l’aigua H2O essent per tant necessari extreu-rel per descomposició química d’aquests recursos naturals.

Per tot plegat es raonable pensar que en la reducció d’emissions pot tenir un paper important l’anomenat hidrogen verd que és aquell que s’obté per un procés d’hidròlisi que separa de l’aigua (H2O) cadascun dels seus components, l’hidrogen i l’oxigen, i que té aquest nom perquè l’energia que utilitza per el procés ha de ser de tipus renovable.

L’hidrogen verd es pot emmagatzemar i es un complement molt important a les renovables, ja que la fotovoltaica i l’eòlica produeixen energia elèctrica depenent de la intensitat del vent o la radiació solar i per tant hi ha períodes en què no produeixen energia i d’altres que per poca demanda han d’estar aturades, de manera que quan les circumstàncies són bones i convé, poden produir hidrogen que es pot emmagatzemar i utilitzar quan calgui.

Els avantatges d’aquest combustible semblen molt clares, no obstant encara hi han uns quants aspectes que han de millorar perquè sigui realment una alternativa, el primer inconvenient és el cost dels equips i el consum energètic per descompondre l’aigua mitjançant electròlisis, encara que en ambdós casos es preveu una baixada important dels costos a mesura que augmenti la producció.

L’ús de l’hidrogen verd com a combustible té ja múltiples aplicacions a la indústria i l’automoció, però si fem cas dels nombrosos projectes en curs a tot el Món, pot arribar a ser un dels combustibles més utilitzats en un futur no molt llunyà. De fet algunes marques ja estan fabricant cotxes, autobusos, camions de gran tonatge i vaixells propulsats per pila d’hidrogen, fins i tot ja hi ha projectes per fabricar avions propulsats per hidrogen.

Haurem de seguir com es fa el desenvolupament a gran escala d’aquesta tecnologia, però el que queda clar es que si com deien al principi volem descarbonitzar el planeta hem d’apostar fort i amb tots els mitjans possibles per eliminar els combustibles fòssils tant dels procesos de producció d’electricitat com en la mobilitat i el transport, especialment en aquest últim camp l’ús del H2 podria ser també molt beneficios per reduir la contaminació que afecta la vida i la salut de milions de persones de tot el Món.

LES ELECCIONS A CATALUNYA I EL CANVI CLIMÀTIC

El diumenge toca votar a Catalunya. Les opcions de vot són més àmplies que mai i el nombre d’indecisos és altíssim, des d’aquest web no podem ni volem recomanar el vot a cap de les opcions polítiques, tanmateix, sí que convidem als nostres lectors que en les seves avaluacions i preferències, entre d’altres incorporin també el criteri de grau de compromís dels diferents partits amb el canvi climàtic, la transició energètica i la sostenibilitat.

Lamentablement Fins al dia d’avui les actuacions i legislacions dels governs precedents han estat molt minses i erràtiques. Els anys que venen es preveuen crucials en la lluita contra l’escalfament global del planeta i totes les administracions, també la Generalitat, hauran de jugar un paper important en la reducció d’emissions i la preservació dels ecosistemes.

Lamentablement el tema climàtic ha estat poc present en les campanyes i els debats del període electoral, sobretot si tenim present que ja estem en emergència climàtica i el que avui deixem de fer condiciona en gran manera el nostre futur i el dels nostres fills. L’actuació decidida per aturar el canvi climàtic ha de ser una exigència pels nous governants.

Si voleu llegir els programes electorals, cliqueu l’enllaç: Betevé-Programes electorals 14.f

LA CIÈNCIA, CERTIFICA QUE EL CANVI CLIMÀTIC ES UNA REALITAT

Malgrat la constatació científica que el canvi climàtic provocat per les activitats humanes és un fet incontestable, alguns escèptics, sigui per convenciment, ignorància o interessos amagats encara negant aquesta realitat i posen en dubte les dades que evidencien de forma categòrica que el planeta està patint un escalfament global sense precedents.

Les dues maneres en què es pot constata que el canvi climàtic és un fet que ja afecta gran part de la Terra és:

1.- Mitjançant les observacions directes dels fenòmens climàtics i els seus efectes físics sobre els territoris

2.- Per la mesura i seguiment de l’evolució de les dades obtingudes científicament de les diverses variables que estan relacionades amb l’escalfament global com són el nivell del mar, la concentració de CO2 a l’atmosfera o la temperatura mitjana global del planeta “Tm global”. Precisament aquesta temperatura global és la variable més significativa per mesurar com de greu és l’escalfament global del planeta i per aquesta raó és posada amb dubte per alguns mitjans i organitzacions negacionistes.

Com podem entendre la Tm global de la Terra pot estar referida a diferents períodes de temps com són els dies mesos o anys i no és una mesura de temperatura que es pot fer de forma directa, ans el contrari es una variable sintètica que es calcula amb un gran esforç tecnològic i científic que inclou:

  • Sensors sofisticats i sondes que permeten mesurar la temperatura i salinitat dels oceans a diferents profunditats
  • Observatoris i estacions meteorològiques i climàtiques arreu del Món
  • Satèl·lits dotats d’instruments capaços de mesurar la temperatura de l’aire a l’estratosfera, el contingut de CO2  o la superfície i gruix de les capes de gel.
  • Equips de transmissió de dades via satèl·lit
  • Centres de recollida i tractament de les dades representatives de tot el planeta que estudiant les variacions, evolució i fan projeccions climàtiques en diversos escenaris de futur.
  • Recerques paleoclimàtiques que a partir de cilindres de gel extrets de les profunditats dels casquets de gel ens informen dels climes de fa cents de mils d’anys.

  

Tot plegat configura una sèrie de xarxes de mesurament compostes de termòmetres i diferents sensors situats en milers d’estacions meteorològiques, boies marítimes, vaixells, i satèl·lits que cobreix un  99% de la superfície marítima i terrestre de la Terra.

Hi ha varies institucions científiques que dedicant grans esforços a calcular aquesta temperatura global amb una gran precisió, una de les més completa es la que es coneix com a GISTEMP que realitza el Goddard Institute for Space Studies de la NASA que treballa amb més de 6.300 punts de mesura continental i més de 3.000 boies.

Els mètodes de càlcul i ponderació per quadrants de 2º de longitud per 2º de latitud realitzats amb potents ordinadors permeten establir la temperatura mitjana global de la Terra amb un error inferior a 0,05 ºC.

Aquesta Tm Global comparada amb les sèries de temperatures mitjanes de determinats períodes com és 1951-1980 ens dòna l’anomalia de temperatura o escalfament relatiu de la Terra.

Com a mètode de comprovació, últimament les temperatures registrades a les estacions terrestres es comparen amb les que prenen mitjançant sensors d’infrarojos els satèl·lits des de l’espai i s’ha pogut comprovar que hi ha una gran coincidència en els valors mesurats la qual cosa valida els resultats.

Per tot plegat ès obvi que quan parlem de temperatura global, les dades que es donen estan basades en sistemes de mesura i càlcul científics realitzats per diferents universitats i agències internacionals que utilitzen modernes i precises tecnologies que no deixen lloc a cap dubte sobre la realitat i grau d’escalfament global que pateix el planeta.

 

 

DESASTRE A LA GLACERA UTTARAKHAND (INDIA)

Avui, el probable col·lapse d’una gelera de l’Himàlaia Indi, ha causat un immens allau i riuada que ha arrossegat tot el que ha trobat al seu pas inclòs la central hidràulica de Rishi Ganga  i part dels treballadors.

Cada cop més, degut a l’escalfament global hi ha més glaceres de muntanya que presenten riscos per les instal·lacions i poblacions de les valls inferiors.

El trencament del mur de detritus que forma la llacuna o una caiguda de part de la glacera sobre la llacuna pot comporta una gran riuada d’aigua, fang i roque sobre les terres i els pobles situats aigües avall.

2on REPORTATGE SOBRE L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA “El crit de la Terra”

DIUMENGE 7 DE FEBRER, A LES 21.55, A TV3
L’emergència climàtica a Catalunya, a “30 minuts”
El passat diumenge s’ha emes el segon reportatge sobre els impactes del canvi climàtic a Catalunya: “Emergència climàtica, el crit de la terra”, on s’aborda la problemàtica que genera la crisi climàtica a les comarques interiors del país i al Pirineu.
Si vols veure el reportatge clica:

NINGÚ ÉS MASSA PETIT PER CANVIAR EL MÓN

En efecte, l’edat no és cap impediment per demanar que es respectin els teus drets. El vídeo de InfoK segueix sent actual en el moment en què els nens i joves aclaparats durant força temps per la pandèmia, tornen a fer-se sentir arreu exigint el dret a un futur per ells i pel planeta. Avui el moviment que va iniciar la Greta el 2018 es ja un clam entre els els joves de tot el Món. La seva trajectòria ha tingut alguns detractors, però la seva actitud, el seu coratge i la mobilització mitjançant Fridays for Future de milions de noies i nois en defensa del planeta mereixen el reconeixement que se li dóna en aquest video.

EL PERMAFROST ÉS NOTÍCIA

En aquest web hem comentat en diversos posts els problemes relacionats amb la fusió del permafrost (permagel) continental degut a l’escalfament global, per això celebrem que avui en el TN migdia, TV·3 s’hagi fet ressò d’aquest important fenomen climàtic que ha Sibèria s’està fent ben present. Us deixem els dos clips que han estat notícia, clica sobre la imatge per veure’ls.

Viure en el permagel: a l’hivern baixen dels 50 sota zero i els preocupa l’escalfament del planeta (3m 16″)

Els científics temen que el desglaç del permagel acceleri l’escalfament global de forma irreversible (2m 27″)

Més informació sobre el permagel en aquests web: PERMAGEL (PERMAFROST)

L’EMERGENCIA CLIMATICA A CATALUNYA.

El programa “30 minuts” de TV3 va emetre el diumenge  !No us ho perdeu!

Si no l’has pogut veure pots recuperar-lo clicant sobre la imatge:

El programa estrena “Emergència climàtica, l’ultimàtum del mar”. Un reportatge on es veuran els impactes del canvi climàtic sobre el litoral català i les seves conseqüències socials. El diumenge 7 de febrer arribarà el segon reportatge, “Emergència climàtica, el crit de la terra”, sobre la problemàtica que genera la crisi climàtica a les comarques interiors del país i al Pirineu.

EL CANVI CLIMÀTIC INTENSIFICA LES PLAGUES

El canvi climàtic no és la causa de tots els mals de la humanitat però sí que té una gran incidència en molts processos que es donen a la natura, que sense l’escalfament global es mantindrien sota control o serien menys dramàtics.

Aquest és el cas de les gegantines plagues de llagostes que l’any 2020 van assolar els països del corn d’Àfrica i que segons les ultimes observacions de la FAO nous eixams comencen de nou a prodigar-se pel sud de la península aràbiga i nord-est d’Àfrica.

La voracitat d’aquests eixams és enorme i afecta les collites, ja de per si magres, que agreuja els problemes de fam endèmics en els països afectats.

Si teniu uns minuts i esteu interessats en el tema us recomanen que veieu el vídeo de “El Confidencial que il·lustra molt bé l’origen i magnitud del problema.

Noticias ONU

“Los enjambres arrasan los cultivos que podrían alimentar a 35.000 personas diariamente, así como el forraje que se utiliza para los animales. Yemen es actualmente un caldo de cultivo de la plaga, que de no ser controlada también puede volver a extenderse al Cuerno de África. Los insectos migran cada vez más lejos a medida que el cambio climático altera los patrones de lluvia.

A pesar de las medidas de control, la reproducción sustancial y generalizada de la plaga continúa en el este de Etiopía y el centro de Somalia, así como a ambos lados del Mar Rojo. Cada enjambre de langostas de un kilómetro cuadrado se consume la misma cantidad de alimentos diarios que unas 35.000 personas y amenazan países que ya de por sí sufren de sequías, conflicto y hambre. La agencia de la ONU para la agricultura necesita financiación para librar la guerra contra los insectos” 

Mes informació: Una carrera por ganarle la partida a las langostas con drones y datos en África oriental (FAO)

 

LES PRIMERES PASSES DE BIDEN EN LA BONA DIRECCIÓ

El relleu a la casa blanca va despertar bones expectatives pel que fa a la lluita contra el canvi climàtic, no en va EEUU és el segon país del Món quant a emissions de CO2 a l’atmosfera. Les ordres executives que ha firmat Biden aquests últims dies confirmen que d’alguna manera vol complir les promeses electorals pel que fa a revertir les nefastes accions preses pel seu antecessor Donald Trump que va desmuntar totes les normatives a favor del medi ambient que Obama havia implantat.

Les principals actuacions endegades per Joe Biden són.

El retorn de EEUU als acords de París que s´ha de fer efectiu en breu.

Aturar el projecte del controvertit oleoducte petrolier Keystone XL entre Canada i Estat Units.

Prohibir prospeccions petrolieres a les zones àrtiques en el seu territori d’Alaska i noves

Establir una moratòria i revisar les concessions de llicencies d’explotació petrolieres en territori federal.

Certament aquesta bateria de decrets a tan pocs dies del seu nomenament deixa a veure la voluntat de compromís en la defensa del planeta de l’escalfament global, està per veure com evolucionarà aquesta tendència i si es traduirà en una reducció important de les emissions i la col·laboració per ajudar als països en desenvolupament a anar també.

La pròxima conferencia de la Cop 26 a Glasgow, serà sens dubte una oportunitat per mesurar aquest compromís i el d’altres països grans emissors.

 

 

XINA, VOL CONTROL·LAR EL CLIMA AMB DRONS

Una de les aspiracions de l’home seria controlar el clima, el que ho aconseguís tindria un gran poder., nosaltres creiem que per ara és un objectiu molt difícil i que amb l’actual l’escalfament global del planeta que genera fenòmens atmosfèrics cada cop més severs és fa encara mes complicat.

Tanmateix, se segueix experimentant amb diverses tècniques com és el sembrat dels núvols amb iodur de plata o gel sec, per provocar pluja, és una tecnologia que fa anys que es coneix i s’ha posat en practica esporàdicament en molts països amb un relatiu èxit i un cert cost a vegades poc assumible pels agricultors o les administracions.

Xina, fa anys que experimenta amb aquestes tecnologies i ja les ha fet servir a escala local en diverses ocasions com va ser per fer avançar les pluges abans de l’auguració dels jocs olímpics el 2008, actualment però, ha fet un gran pas endavant amb un avançat programa que utilitza avions i coets per la modificació de la meteorologia a gran escala que pretén cobrir un territori equivalent a la superfície de l’Índia.

Actualment estan treballant en un projecte per sembra núvols a les muntanyes Quilian al nord de la Xina que pateix sequeres mitjançant drons que poden volar fins a 5000 km i tenen una autonomia de 14 hores. Aquest programa presenta diferents problemes no resolts com pot ser com afecten aquestes intervencions massives a les regions limítrofes com un altre gran projecte a les muntanyes del Tibet que vol porta mes pluges a la conca del riu Groc des de les valls superiors del Yangze.

Utilitzar la tecnologia per controlar la meteorologia o el clima a voluntat pot semblar un tema interessant des del punt de vista de reduir els efectes de la sequera o evitar les pedregades en determinats llocs i a una escala local, el que no creiem prudent és fer-ho per raons estratègiques i sense que hi hagi consens internacional ni suficients estudis que puguin assegurar que a gran escala no acabi produint més desequilibris atmosfèrics que empitjorin els ja cada cop mes intensos fenòmens climàtics extrems , hem de tenir en compte que la natura i les seves expressions com estem veien en moltes ocasions manifesta una potencia que per més geoingeniería que desenvolupem no poden superar.


COM FUNCIONA EL SEMBRAT DE NÚVOLS

El sistema més utilitzat en l’actualitat consisteix a bombardejar els núvols amb iodur de plata, bé des d’una avioneta o des del sòl amb coets o per mitjà de generadors que funcionen a manera d’estufa. D’aquesta manera, l’aigua super freda continguda en els núvol al entrar en contacte amb les molècules del iodur cristal·litza formant neu o calamarsa petita, que es fon segons descendeix fins a convertir-se en pluja.

 

 

 

 

 

 

L’ARROGANCIA DE L’HOME SOBRE EL PLANETA EN CÒMIC.

Aquest còmic descriu dramàticament, però no lluny de la realitat l’actuació arrogant i sense mida en què els humans erigim-nos com a tot poderosos reis i amos del planeta hem tractat la natura i les altres especies. Publicat al març de 2013 pel dibuixant Steve Cuts, avui catorze  anys després, amb el que està passant al Món, cobra una especial rellevància, us recomanem que arribeu al final per copsar el missatge que transmet.

L’ESCALFAMENT DELS OCEANS TAMBÉ S’ACCELERA

Els Oceans, seguint la tendència del planeta també s’escalfen, No és cap presumpció, és una realitat que posen de manifest les dades recollides per prop de 4000 boies del sistema Argo que repartides per tots els oceans, transmeten via satèl·lit la temperatura de l’aigua a diferents profunditats fins a un centre de tractament de dades que les registra i valida.

Aquest escalfament d’oceans i mars a part de ser una de les causes de l’increment constant del nivell del mar, i del deteriorament de les barreres de coral, és també responsable de l’increment d’inundacions i huracans que s’està registrant els últims anys a molta part del Món. El 2020 a l’Atlàntic s’han registrat el doble de tempestes tropicals i huracans (30 tempestes, 13 huracans i 6 superhuracans) que han colpejat les costes atlàntiques.

ÉS CONFIRMA TAMBÉ L’ESCALFAMENT GLOBAL

L’Institut Goddard d’Estudis Espacials de la NASA (GISS), amb seu a Nova York va anunciar ahir que el 2020 amb una temperatura mitjana global de 1,02 ºC per sobre la mitjana de referència és l’any més càlid registrat superant el record del 2016 per una diferència molt petita que estaria dins del marge d’error de la mesura, de manera que pràcticament han registrat un empat en el record històric de temperatura. Poder encara és mes preocupant quan a l’evolució de l’escalfament el fet que els últims cinc anys (2016-2020) ha estat els més càlids de l’Història.

La gràfica que veieu a sota ens indica com les temperatures dels oceans així com la de la terra continental han evolucionat clarament a l’alça des de 1850.

Les dades de la NASA es basen en registres de temperatura de més de 26.000 punts de mesura continental i les esmentades 4.000 boies marítimes, representatives de totes les zones del globus terraqüi que son tractades en quadrants de 2º de latitud per 2º de longitud i prorratejades matemàticament per aconseguir una mesura global de temperatura de la terra amb una precisió inferior a una dècima de grau.

Per si és del vostre interès us deixem un vídeo representatiu del que hem comentat

 

EL 2020, L’ANY MÉS CÀLID A CATALUNYA, I PROBABLEMENT AL PLANETA

En plena ona de fred es fa difícil parlar de l’escalfament global del planeta, però com hem dit en altres ocasions no es pot confondre la meteorologia que es refereix a les condicions atmosfèriques d’uns dies determinats amb el clima que estudia l’evolució dels paràmetres atmosfèrics durant llargs períodes de temps.

Les agències internacionals que estudien el clima i l’escalfament global han començat a elaborar el seu balanç climàtic del 2020 que aviat faran públics, tanmateix, amb les primeres valoracions de les dades que hem anat recollint al llarg de l’any des de -acc.aturemelcanviclimatic.com- podem afirmar que l’any 2020 ha batut rècords a moltes zones del planeta com l’Àrtic o Siberià, on s’han enregistrat temperatures de 3 a 6 ºC per sobre de les mitjanes històriques i amb molta probabilitat igualarà o superarà el record de l’any més càlid registrat el 2016. Tambe a casa nostra segons el Servei Meteorològic de Catalunya s’han superat els registres existents i ja han confirmat que el 2020 ha estat l’any més càlid a Catalunya.

Si vols pots veure el clip emes en el TN migdia de TV3 sobre aquest tema, clica sobre la foto:

 

 

 

ONE PLANET SUMMIT (Cimera per la biodiversitat)

Ahir es va celebrar a París la cimera “One Planet Summit” que organitzada pel govern Francès i amb la col·laboració de l’ONU i el Banc Mundial te per objectiu la protecció de la biodiversitat del planeta greument amenaçada per les activitats humanes i el canvi climàtic.

La reunió realitzada parcialment de forma virtual la van seguir 50 països que entre altres acords es van comprometre a aportar fons i crear una protecció efectiva sobre el 30% del superfície de la Terra i oceans i restaura 100 milions de Has de terres degradades.

Un vessant important de la notícia és que aquesta conferència trenca una mica amb la sequera d’accions relacionades amb el clima i el medi ambient que la crisi sanitària provocada per la Covid-19, com era d’esperar, ha imposat, tanmateix mentre la pandèmia ha colpejat el Món, la crisi climàtica no s’ha aturat ben al contrari a seguit evolucionant negativament.

No tenim excessiva confiança en aquestes iniciatives internacionals en què els compromisos són diferits en el temps. però té un cert valor des del punt de vista que es un pas per recuperar de nou l’interès i preocupació pel futur del planeta que el 2019 va impulsar de forma decidida a joves i menys joves a mobilitzar-se contra el canvi climàtic  i les seves conseqüències.

Mes informació sobre la cimera, clica: ONE PLANET SUMMIT 

SI LINCOLN AIXEQUES EL CAP, SENTIRIA VERGONYA

En aquest web, ens hem ocupat de les eleccions americanes en diversos articles perquè consideràvem que aquestes eren molt importants respecte a la lluita contra el canvi climàtic. Malgrat que el triomf de Biden fa dies que està consolidat pels col·legis electorals i parlaments de tots els estats de EEUU, ahir es van produir dos fets excepcionals que val la pena comentar.

Per una banda el vergonyós assalt al Capitoli de Washington per part de radicals simpatitzants de Trump, que arengats pels incendiaris tuits de l’encara avui president, van acabar entrant al simbòlic edifici en plena sessió de confirmació dels resultats de les eleccions (Un acte protocol·lari en el qual se certifiquen les actes i resultats dels estats) que va haver de ser aturat doncs els assaltants van arribar fins a les sales i despatxos del congrés i el senat. Desprès de 4 hores d’incertesa i enfrontaments amb la policia i un saldo de 5 morts i 14 policies ferits els manifestants van ser desallotjats de l’edifici i dels seus voltants, tot seguit els representants electes van voler donar un senyal de fortalesa, continuant la sessió que ha acabat aquesta matinada a les 3:30 hora local amb la validació dels resultats declarant guanyador a Biden per 306 vots electorals contra 232 de Trump.

Tot i la lamentable pèrdua de vides humanes, les imatges que tot el Món ha vist feien pensar en una sortida molt més tràgica de la situació que s’havia creat durant l’assalt al Capitoli que en aquest país representa els valors de la democràcia.

Tanmateix, també ahir, va tenir lloc al estat de Geòrgia un fet importantíssim que ha quedat una mica eclipsat pel succeït al Capitoli, ens referim a l’ajustada però victòria a la fi, dels dos senadors demòcrates d’aquest estat sobre els candidats republicans, la transcendència d’aquesta victòria ve donada perquè amb aquests dos escons el senat queda configurat amb 50 escons demòcrates, 50 republicans i el vot de qualitat de la vicepresidenta Kamala Harris, de manera que es trenca la majoria republicana de bloqueig i facilitarà la tramitació de lleis i decisions que el president Biden té en el seu programa, entre elles les que facilitaran el retorn de EEUU als acords de París i la posada en marxa de les polítiques de transició energètica i descarbonització tan necessàries per limitar l’escalfament global que pateix el planeta.

Certament Abraham Lincoln (1809-1865) que era republica quan va ser elegit president i que va abolir l’esclavitud el 1863, estaria enormement decebut del que ha passat a Washington i de l’actitud de molts fanàtics republicans i els polítics amb el negacionista Trump al capdavant, que els han esperonat.

 

2020, UN ANY PER OBLIDAR, PERÒ TAMBÉ PER APRENDRE

La fi del 2020 es a tocar, diem per oblidar perquè ha estat un any terrible en què la pandèmia ha colpejat el Món amb una virulència i persistència demolidora que ha acabat amb la vida de quasi 1.800.000 persones, entrarem el 2021 dolguts i amb l’esperança que el malson de la pandèmia, amb l’ajuda de les vacunes comenci a remetre, tant de bo que sigui així i com més aviat millor.

Tanmateix i quan superem l’estat de xoc col·lectiu a que ens ha portat la Covid, serà moment de reflexionar i d’extreure de tot plegat algunes lliçons que ens permetin encarar el futur amb un comportament més respectuós per nosaltres mateixos i el planeta que ens acull.

Mentrestant us desitgem: Molta salut i sort pel nou any 2021 

ELS PLÀSTICS, ENS ELS TROBEM FINS A LA SOPA

El problema dels residus de plàstic està esdevenint un problema de salut, TV3 ha emès dins del telenotícies un interessant clip que es fa ressò d’un estudi de la UAB i el CREAF sobre els efectes del plàstic quant ja degradat arriben a convertir-se en micro i nanopartícules.

El problema es d’abast global i cada cop més gran, els governs i organitzacions internacionals han d’obligar “ja” als fabricants i  empreses comercialitzadores a reduir fins a eliminar el plàstic d’un sol ús.

TV3: Els nanoplàstics penetren en les cèl·lules i afecten la salut

“Els plàstics són molt presents en la nostra vida: en el menjar, en l’aire, en l’aigua… Són nanoplàstics que dins del nostre organisme poden arribar a alterar el metabolisme i provocar importants problemes de salut.” 

Per veure el clip, clica sobre la següent imatge:

Si vols més informació sobre l’estudi realitzat per la UAB i el CREAF, clica: Els nanoplàstics alteren el microbioma intestinal i poden afectar la salut 

 

 

TRUMP ha esgotat les seves “TRUMPES”

En aquesta web hem dedicat vàries entrades a les eleccions americanes perquè creiem que el resultat de les mateixes era molt important no sols pels EUA sinò també pel conjunt del planeta. Finalment, malgrat les trampes i intents fallits de Trump per tombar el que els votants van decidir, els compromissaris (representants electorals dels estats) van certificat amb els seus vots a cada un dels parlaments estatals la victòria del tiquet Biden-Harris per 306 vots contra els 232 de Trump.

L’última gran trampa de Trump, l’assalt al Capitoli ha estat una vergonya que ni els mateixos republicans han pogut digerir.  Certament Abraham Lincoln (1809-1865) que era republica quan va ser elegit president i que va abolir l’esclavitud el 1863, estaria enormement decebut del que ha passat a Washington i de l’actitud de molts fanàtics republicans i de Trump al capdavant, que els ha esperonat.

Tanmateix, avui 20 de gener Joe Biden ja es president de USA i el seu predecessor el negacionista número 1 del planeta deixarà de posar bastons a les rodes a la lluita contra el canvi climàtic.

Està per veure si Biden compleix les seves promeses, no obstant els primers passos i nomenaments fets per crear el seu gabinet de govern semblen anar en la bona direcció, a part de nomenar John Kerry com a comissionat especial per el canvi climàtic que ja ha manifestat la seva intenció de tornar als acords de París, està a punt de designar un nou administrador de l’EPA (Agencia de Protecció del Medi Ambient) que tingui un perfil més procliu a defensar les energies netes que va promoure el Clean Power Plan de Barak Obama.

Veurem que passa amb les polítiques mediambientals de EEU U, però apartar Trump de la presidència del segon país emissor de CO2 del Món es un important pas endavant que deixarà més sols alguns admiradors seus també negacioniostes com Jair Bolsonaro.

 

MÉS QUE ABELLES, Una interessant exposició

A l’Institut Botànic de Barcelona està en curs aquesta exposició que ens exposa la importància i transcendència que tenen les abelles per la vida en el planeta. Les abelles són molt més que la mel que tots nosaltres coneixem, amb més de 30.000 especies, elles representen la continuïtat o no de moltes altres espècies, la humana entre elles. Moltes de les nostres activitats gens respectuoses amb el medi ambient, i el canvi climàtic estan reduint la població d’abelles i altres insectes pol·linitzadors. Si esteu interessats en el tema us recomanem visitar l’exposició que es fa a l’Institut Botànic situat dins el Jardí Botànic de Barcelona a Montjuïc

Per arribar-hi heu d’anar al darrere de l’estadi Olímpic al c/ Dr. Font i Quer, 2

Per animar-vos us deixem una galeria de fotos:

VOLUNTARIS BUSCANT QUI GENERA EL PLÀSTIC QUE VA ALS OCEANS

L’ONG ecologista Break Free From Plastic amb 15.000 voluntaris de 55 països han estat garbellant platges, rius, parcs i altres llocs del Món per classificar i detectar quins són els fabricants que més contribueixen a la generació de residus d’envasos plàstics i elaborar el seu informe anual  (BrandAudit2020)

De les més de 340.000 peces de plàstic recol·lectades i s’ha pogut identificar que les multinacionals Coca-Cola, PepsiCo i Nestlé encapçalen el 1r, 2n i 3r lloc del rànquing d’envasos d’un sol ús trobats.

L’ONG acusa aquestes empreses, que contràriament al que intenten fer veure amb iniciatives d’investigació en  reducció de la contaminació plàstica, no paren d’incrementar l’ús d’envasos de plàstic fabricats amb els derivats del petroli, amb què envasen i distribueixen els seus productes.

És lloable l’esforç esmerçat per tots aquests voluntaris i creien que és important incrementar la pressió sobre els fabricants perquè utilitzin altres tipus d’envasos reciclables que ja estan en el mercat, tanmateix els consumidors tenim també una responsabilitat a l’hora d’escollir que i com comprem, al cap i a la fi els productors no reaccionaran fins que vegin que els seus productes envasats perden quota de mercat per culpa dels seus envasos de plàstic.

En definitiva podem afirmar que si els oceans i els rius són plens de plàstic d’un sol ús és perquè algú els fabrica, però també perquè algú els consumeix.

Si voleu podeu veure el vídeo il·lustratiu que l’organització ha publicat, està amb angles, però s’entén perfectament el missatge.

 

 

 

5 ANYS DE L’ACORD DE PARIS

El dia 12 fara cinc anys de la signatura dels acords de París, en aquesta web van celebrar l’esdeveniment amb satisfacció però també amb cert escepticisme.

Malauradament els nostres dubtes s’han vist justificats per la manca d’avenços significatius en la lluita contra el canvi climàtic, malgrat totes les COP (Conferència entre les parts) informes,  declaracions d’emergència i altres invents semàntics,, el cert és que estem pitjor que fa cinc anys i amb tots els indicadors de referencia de l’escalfament de la Terra disparats i amb els efectes d’aquest escalfament presents en moltes zones del planeta.

No volem ara i aquí fer una exposició de totes aquestes dades científiques i efectes ja presents del canvi climàtic que avalen l’empitjorament de la situació, en el seu lloc us deixem un clip que el canal de noticies 3/24 ha emès que es força representatiu de la gravetat del problema.

 

 

PORVENIR. Una sèrie sobre el canvi climàtic a Espanya

Movistar plus començarà a emetre el 6 de desembre una sèrie documental de tres episodis que ens plantejarà amb una combinació de ficció i documentació la crua realitat que l’escalfament global representa per Espanya.

Des de la nostra perspectiva d’informar i conscienciar sobre el canvi climàtic, creiem, que depenent de com es faci el tractament i el relat, pot ser interessant visualitzar aquesta singular serie documental.

Us deixem el tràiler i la ressenya que ha fet Movistar perquè vosaltres mateixos decidiu si es del vostre interès.

RESENYA DE MOVISTAR:

‘Porvenir’ la nueva serie original de Movistar+

ESTRENO en diciembre 2020 en Movistar+  Basado en futuros hechos reales

El cambio climático es el mayor reto al que se va a enfrentar la humanidad en las próximas décadas, quizá el mayor al que se ha enfrentado nunca. Lo que está en juego no es el planeta, es la supervivencia del ser humano, la vida tal y como la conocemos hoy.

En `Porvenir´, nueva serie documental Movistar+ sobre el cambio climático, se analizan por primera vez las causas y las consecuencias del calentamiento global en España y se hace a través de sus protagonistas: nosotros.

No es lo que va a pasar, es lo que nos va a pasar

Conducido por Iñaki Gabilondo, `Porvenir´ aborda esta problemática desde un novedoso punto de vista: el de la docuficción.

Iñaki Gabilondo nos guiará por dos mundos, el puramente documental, en el que se desplazará por diferentes lugares de España en los que el cambio climático y la mano del hombre están causando estragos tal vez irreparables (Doñana, Pirineos, Almería o Sierra de Gata) y donde conocerá y conversará con científicos, biólogos, expertos y habitantes de diversos lugares en los que veremos con claridad lo que el futuro nos puede deparar si no lo remediamos a tiempo.

Y el mundo de la ficción, con un reparto de lujo formado por Roberto ÁlamoMarián Álvarez, Víctor Clavijo y Stephanie Gil. Ellos darán vida a tres hermanos y la hija de uno de ellos, que se reencuentran en la antigua casa familiar tras la muerte de su madre para ponerse de acuerdo con la herencia recibida en pleno estado de alarma, que les obligará a quedarse confinados en la misma. Una familia que realizará un viaje sentimental, geográfico y temporal y que, sin saberlo, atraviesa un momento esencial de sus vidas en el que, si no actúan de la manera adecuada, los cambios y las consecuencias pueden ser irreparables. Lo mismo que le sucede a nuestro planeta.

Iñaki Gabilondo, como prescriptor y narrador, nos guía en esta travesía para entender qué está pasando, qué puede pasar y qué podemos hacer. Necesitamos imaginar el futuro, una nueva historia que cambie la historia. Hemos de poner a la naturaleza en el centro de nuestras decisiones. La Tierra es el único hogar que tenemos y aún estamos a tiempo de actuar.

`Porvenir´, una producción original Movistar+ en colaboración con La Caña Brothers, constará de tres episodios titulados `Tierra´, `Mar´ y `Aire´ que llegarán a Movistar+ el próximo mes de diciembre.

UNA NOTÍCIA DOLENTA i UNA BONA

La mala notícia ens ve de la WMO (Organització Mundial de Meteorologia) que ens indica que aquelles previsions en què és calculava que l’aturada econòmica deguda a la pandèmia reduiria les emissions globals de CO2 en un 17 ó 18%, a hores d’ara no s’estan complint i és molt probable que la reducció segons les últimes dades estigui sols entre un 5 i un 7%

La WMO considera que aquesta reducció de les emissions no comportarà una reducció de la concentració del CO2 a l’atmosfera que el 2020 probablement superarà en 2,4 o 2,5 ppm el valors del 2019, el que si és produirà és una lleugera i temporal reducció del ritme de creixement de la concentració que de cap manera impedirà que el 2020 tinguem un nou record de concentració de gasos d’efecte hivernacle en l’atmosfera del planeta.

Les últimes dades disponibles a 25 de Novembre, són:

Valor mitjà de la Setmana del 15 de novembre de 2020………….412,53 ppm

Valor mitjà de les mateixes dates fa un any:……………………………410,17 ppm

Valor mitjà de les mateixes dates fa 10 anys…………………….,…….388,82 ppm

Segons va comentar el professor Petteri Taalas de la WMO:  “El CO2 és manté a l’atmosfera durant segles, l’última vegada que la Terra va tenir una concentració de CO2 similar va ser fa 3-5 milions d’anys quan la temperatura era entre 2 i 3º C més elevada que ara i el nivell del mar entre 10 a 20 metres per sobre de l’actual. Però llavors no hi havia 7.700 milions d’habitants”

La bona notícia és de caràcter polític i des de el nostre interès per la preservació del clima del planeta te dos fets importants i concatenats, el primer és, que per fi sembla que la victòria de Joe Biden sobre el negacionista Trump és consolida i el 20 de gener el demòcrata Biden accedirà a la presidència dels EUA.

El segon fet, que no hagués estat possible sense el primer, és que Biden ha nomenat John Kerry -que va ser secretari d’estat amb Barak Obama i que ha estat molt crític amb el desmantellament per  part de Trump de les polítiques mediambientals- com a comissionat especial per la crisi climàtica, amb participació i vot al Consell de Seguretat Nacional.

Aquest nomenament no és anodí, perquè encara que està per veure el grau de compromís que EUA adoptarà en la lluita global contra el canvi climàtic, les declaracions i promeses d’ambdós polítics en la seva trajectòria així com l’enorme pes dels EUA  quan a país emissor de CO2 permet mantenir un cert optimisme. Seguirem amb atenció, si els esperats canvis com poden ser el retorn dels EUA als acords de París i el suport a les energies renovables es fan efectius en un futur pròxim.

EL QUE I COM CONSUMIM TÉ CONSEQÜÈNCIES

Les nostres accions des del punt de vista de què i com consumim tenen repercussions en el medi ambient i en el nostre entorn social com a ciutadans.

Una antiga dita diu “Tal faràs, tal trobaràs”, pot ser una simplificació barroera, però és molt descriptiva del que d’alguna manera estem fent moltes persones amb relació a la compra i consum de productes.

Sols hem de reflexionar entre moltes altres, sobre dues de les formes de consumir més arrelades en aquests últims temps que tots practiquem i que representen tal vegada dos grans problemes en les esmentades vessants ambiental i social.

VESSANT AMBIENTAL

Pel que fa al medi natural i a la salut del planeta en general podem afirmar sens dubte que la tan còmoda i generalitzada compra de productes d’alimentació envasats en plàstic d’un sol ús, és ja avui en dia un dels majors problemes al que s’enfronta la humanitat i que malgrat el reciclatge i algunes legislacions restrictives d’alguns països, està molt lluny de solucionar-se mentre no hi hagi un rebuig frontal i efectiu per part dels consumidors.

 

Sols tres dades per il·lustrar el problema:

  • Cada any, el món fa servir 500.000.000.000 de bosses de plàstic
  • Cada any, almenys 8 milions de tones de plàstic acaben en els oceans, l’equivalent a la descàrrega d’un camió d’escombraries cada minut.
  • 50% del plàstic que fem servir és d’un sol ús .

A part de mantenir la pràctica del reciclatge selectiu, segurament si repassem els nostres hàbits de consum, podrem establir ràpidament un seguit de petites accions que podrien reduir la nostra generació de residus de plàstic.

VESSANT SOCIAL

Amb relació a aquest vessant, volem fer referencia al consum online que les grans plataformes com Amazón, Globo, Deliveroo, Rakuten, etc, han propiciat com un hàbit de consum global que en pocs anys ha entrat amb enorme força a les llars de milions de persones.

Utilitzem els seus serveis i apreciem els avantatges que ens comporta, però el que potser no valorem prou són els grans problemes que aquests monopolis de venda online suposa pel teixit social de les ciutats i els seus barris. Les botigues i comerços locals són l’ànima de la ciutat, els seus propietaris i treballadors són també veïns que donen vida al barri i ofereixen un servei personal i de proximitat, si nosaltres donem l’esquena al comerç local, estem enfonsant també el nostre barri, la nostra ciutat.

Un altre aspecte no menys negatiu d’aquesta febre de compra online, és la precària situació  en què treballen els repartidors i raiders d’aquestes plataformes, que obligats a treballar com autònoms estan sotmesos a unes condicions draconianes que no respecten cap dels mínims drets dels treballadors.

Malgrat que hi ha diverses sentencies i expedients oberts en que es demana la contractació com empleats dels falsos autònoms, aquestes poderoses empreses segueixen en les seves pràctiques declarades il·legals.

Reconeixem que és totalment impopular posicionar-se en contra d’aquestes plataformes que tenen tants addictes, tanmateix, no podem deixar de ser crítics i demanar que abans de comprar alguna cosa en aquestes plataformes, anem a la botiga de la cantonada on poder aquella senyora tan simpàtica també ho té.