La segregació social a les grans ciutats

A les grans ciutats, i especialment a moltes megalòpolis dels paisos subdesenvolupats o en vies de desenvolupament, barris sencers i grans suburbis han esdevingut enormes zones on les condicions de vida son molt pecaries i sovint és generant fortes tensions, amb esclats de violència  i riscos que és sumant a les mancances de tota mena, que s’acumulen sobre la població.

aar