L’AIRE QUE RESPIREM, és vital per la salut de les persones

Lamentablement ha estat el confinament per la pandèmia de la Covid-19 el que ens ha mostrat que l’aire que respirem a la ciutat podria ser molt millor del que respirem habitualment carregat amb partícules de pols PM-10 i PM-2,5, NO2, CO, SO2, O3 i altres gasos contaminants.

Amb les restriccions imposades per la ZBE i la pacificació del tràfic en certs carrers de Barcelona, alguns col·lectius han posat el crit al cel perquè se senten perjudicats, caldria però recordar-los que cada any ingressen als hospitals milers de ciutadans especialment menors i persones vulnerables que veuen agreujades les seves malalties per culpa de la contaminació, Segons l’Agència de la Salut Pública de Barcelona la contaminació de l’aire provoca més de 350 morts prematures a l’any.

Mes informació, clica: La contaminació atmosfèrica

En qualsevol cas Barcelona amb relació a la mobilitat esta fent el que moltes altres grans ciutats del Món com París, Berlín o New York estan fent, és a dir, actuar en tres grans eixos com són: Restringir l’accés als vehicles més contaminants, donar més espai públic als vianants i ciclistes, ampliar i millorar el transport públic.

Cada ciutat d’acord amb la seva topologia urbana i cultura, aplica en menys o més encert diferents mesures per aconseguir l’objectiu de reduir el tràfic urbà i fer la ciutat més amable, sostenible  i saludable, no és fàcil especialment davant de certs interessos que no volen veure els efectes tan nocius que té per la població superar els límits màxims de contaminació establerts per les autoritats sanitàries.

A part de millorar la salut dels ciutadans aquestes actuacions s’emmarquen també en la lluita global contra el canvi climàtic, en la que com bé sabem les grans ciutats tenen un paper molt important a jugar en la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i el malbaratament de recursos.

—Cal ser realistes i clars, o reduïm el trafic de vehicles de les ciutats

o la salut dels ciutadans s’anirà deteriorant–