La contaminació atmosfèrica

L’excés de contaminació de l’aire provoca unes 1.000 morts anuals a Barcelona

La Agencia de Salut Publica de Barcelona ha emes l’informe anual corresponen al 2019, TV3 s’ha fet ressò de les dades d’aquest informe en el Telenoticies, si esteu interessats amb els problemes de contaminació a Barcelona podeu veure el clip clicant a sobre la imatge.
.


ELS PULMONS SON EL PRIMER FILTRE DEL NOSTRE COS A L’AIRE QUE RESPIREM

575_1295695133pulmons

Els principals agents contaminants d’aquest aire són:

Partícules (PM),  Ozó (O3),  Diòxid de Nitrogen (NO2) i Diòxid de sofre (SO2).  Tot plegat fan un còctel perniciós que en determinades concentracions poden conduir a greus afectacions pulmonars i malalties cardiovasculars, arribant, en zones d’alta contaminació, a provocar increments apreciables de la morbiditat i mortalitat.

 

Una de les fonts més importants de les PM 2,5 (partícules de 2,5 micres que són un excel·lent indicador de la  qualitat de l’aire) són els fums dels motors de combustió dels vehicles especialment els dièsel, aquestes partícules per la seva petita dimensió penetren profundament en els pulmons produint efectes molt severs en les funcions del nostre organisme. El NO2 és també un potent contaminant produït en els processos de combustible com els dels motors de vehicles, calefaccions, vaixells i generació elèctrica.

Entre la comunitat científica i les organitzacions socials i de salut, no hi ha cap dubte de què el tràfic intens i els grans embussos en conurbacions urbanes a tot el Món, són en gran mesura causa de la contaminació creixent i el deteriorament de la salut en grans àrees del planeta.

Caldrà doncs, seguir i aprofundir en el tema, així com reformular a tots els nivells noves polítiques  de transport, urbanisme, energia i fins i tot estil de vida, si volem millorar l’aire que respirem. Seguirem parlant.

A Barcelona:

La contaminació atmosfèrica, ha tingut un increment en partícules i en NO2, superant en molts barris els límits establerts per l’OMS, la Unió Europea ha obert diversos expedients de sanció a l’ajuntament que de moment no han fet canvia la situació.

contamin-bcn 

salutPer revertir la situació els poders locals han de fer pedagogia i ser valents en prendre mesures que tot i ser impopulars siguin efectives per salvaguardar la salut dels ciutadans. Estadístiques recents de l’ajuntament de Barcelona atribueixen a la contaminació de la ciutat un numero molt elevat de problemes respiratoris i cardiovasculars (clica a sobre per veure el quadre a l’esquerra del text).

Segons explica el mateix ajuntament en la seva web sobre qualitat de l’aire:

“Una exposició a curt termini al diòxid de nitrogen (NO2) pot provocar irritació dels ulls i del sistema respiratori. A llarg termini, els principals efectes poden ser un desenvolupament pulmonar més lent en els nens i nenes, bronquitis en infants asmàtics i l’aparició de malalties respiratòries cròniques i cerebrovasculars en els adults.

Les partícules en suspensió (PM2,5 i PM10) provoquen moltes al·lèrgies nasals i oculars i afecten especialment l’aparell respiratori i el sistema cardiovascular. L’exposició a llarg termini a partícules en concentracions relativament baixes, habituals al medi urbà, pot afectar els pulmons i fins i tot causar càncer. Les partícules més fines (PM2,5) són les més perilloses per a la salut, fins i tot quan els nivells no superen els límits establerts per la legislació europea.”

 

Si tens un minut, mira aquest vídeo:

 

EUROPA ENS MULTA PER INACCIÓ DAVANT LA CONTAMINACIÓ

LAMENTABLE

Des de la Comissió Europea han denunciat Espanya, especialment Madrid i Barcelona per l’incompliment dels límits establerts de contaminació atmosfèrica NO2, PM10, OZO, És vergonyós que davant un problema recurrent, ben conegut i greu per la salut de les persones (la contaminació mata). Hagi de venir Europa a estirar-nos les orelles. Els polítics i les administracions a més de tenir paraules i plans, han d’aplicar accions amb diligència.

Text extret de l’avaluació, apartat 13. IMPACTE EN SALUT-

Si s’utilitza com a indicador de la contaminació de l’aire els nivells de NO2, la mortalitat atribuïble
a l’excés de contaminació entre el 2010 i el 2017 va ser de promig del 7% en majors de 30 anys,
el que representa 961 morts cada any. El valor màxim el vam tenir l’any 2010, amb una mitjana
anual de 42 µg/m3 de NO2 i una mortalitat atribuïble del 8% (1.224 morts) (figura 56). La mortalitat
atribuïble mínima va ser en el 2014 (5%, 734 morts), per una mitjana anual de 33 µg/m3
de NO2.
L’any 2017 va tenir una mitjana anual de 36 µg/m3 de NO2, 2 µg/m3 més alta que l’any anterior, amb un total de 929 morts
el que suposa 113 morts prematures més.

si volsveure l’avaluació complerta, clica:  Informe complet

 

  


Campanya de sensibilització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona  << Canviar d’hàbits es tan necessari com l’aire que respirem >>

dsc_9659

292 kg de PM10 a l’any és el que respirem el conjunt de conciutadans metropolitans.
Aquest càlcul prové de la mitjana anual de concentració de PM10 a l’aire multiplicada per l’aire respirat per la població de l’àrea metropolitana de Barcelona. Seria l’equivalent de 23,36 bombones de butà plenes de PM10.
Aquestes partícules estan en suspensió a l’aire. La sal marina, el carbó negre, la pols i les partícules de determinades substàncies químiques poden classificar-se com a PM contaminants. Les partícules més petites, d’un diàmetre inferior a 10 micres, són les més perjudicials per a la salut.
Més del 80% de la població europea està exposada a nivells de partícules en suspensió que superen les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).
carrilbici2
Les partícules fines penetren amb facilitat als pulmons i provoquen greus afeccions sobre la salut de les persones. Aquestes són les causants de múltiples problemes a les vies respiratòries, malalties cardiovasculars, efectes sobre el sistema nerviós, càncer de pulmó, etc. Tot plegat representa una reducció de 8,6 mesos de vida. Concretament, les àrees metropolitanes del nostre país (com la de Barcelona) superen en uns 10 micrograms per metre cúbic els 40 recomanats per l’OMS. A Espanya, més de 25.500 morts prematures s’atribueixen a les elevades concentracions d’aquest contaminant.

#Per fi sembla que l’AMB és posa les piles i comença actuar contra la contaminació atmosfèrica.

Aquesta setmana 40 municipis de l’àrea de Barcelona han decidit posar límits a la circulació dels vehicles més contaminants, la mesura ja ha començat, a rebre critiques per part d’alguns sectors de la societat que o les fan per interessos propis o per manca d’informació sobre les tràgiques conseqüències de l’exposició als gasos contaminants que respirem i que en gran mesura són deguts a l’enorme tràfic de vehicles dins les aglomeracions urbanes i als efectes cada cop més severs del canvi climàtic.