LES CLAUS PER ENTENDRE EL CANVI CLIMÀTIC.

Malgrat que encara hi ha alguns que neguen la realitat, el canvi climàtic s’ha convertit en un dels principals problemas al que s’enfronta la humanitat, des de aquest espai del web volem explicar de forma fácil que es el canvi climàtic, perquè esta passant i quines son les conseqüències immediates i futures pel planeta Terra.

En las fitxes que anirem publicant trobareu les claus i que us permetran copsar la magnitud del problema. Baixeu per la pantalla per veure les edicions.

1.-LA TEMPERATURA. Una variable molt important.   Clica sobre la fitxa 

Diem que és una variable molt important perquè intervé de forma decisiva en la majoria de processos naturals o artificials que coneixem, incloses les diverses formes de vida del planeta.

2.- LA TERRA. Un gran i fràgil equilibri.   Clica sobre la fitxa

L’increment de la temperatura, com hem vist en el capítol anterior, de la mateixa manera que afecta les persones, animals i plantes també afecta la salut global de la Terra.

 

  3.- ELS GASOS D’EFECTE HIVERNACLE.   Clica sobre la fitxa

En generem més dels que el planeta pot absorbir. Reben aquest nom, perquè el CO2 té sobre la superfície del planeta Terra, el mateix efecte que un hivernacle té sobre les plantes, increment de la temperatura.

 

4.- EL CLIMA. Determinant per la vida i la diversitat    Clica sobre la fitxa

Les 5 principals zones climàtiques en què dividim el planeta,  vénen donades pels factors còsmics

 

 

5.- ELS ACORDS MUNDIALS. Massa lents i poc efectius    Clica sobre la fitxa

Els conceptes canvi climàtic i escalfament global són relativament nous, tot i que importants científics del segle XIX  ja van investigar els efectes dels gasos sobre la temperatura del planeta.

 

6.- ELS INDICADORS CLIMÀTICS. L’escalfament global ja ha començat    Clica sobre la fitxa

No perdrem el temps en desmuntar les teories negacionistes, els indicadors climàtics ens permeten de forma fefaent veure i entendre on som i cap on anem.

 

7.1.- ELS FENÒMENS DEL CANVI CLIMÀTIC. (Pujada del nivell del mar)  Clica sobre la fitxa

Actualment, segons els estudis més recents estem tenint un increment global del nivell del mar de 3 mm a l’any, i no s’atura.

 

 

7.2.-ELS FENÒMENS CLIMÀTICS EXTREMS. (Huracans, ones de calor, inundacions, focs salvatges) Clica sobre la fitxa

En aquesta fitxa volem fer un repàs de quins son aquests fenòmens que estan causant greus estralls en moltes zones del planeta.

 

8.-EL OCEANS. (Tan immensos i tal vegada tan fràgils)  Clica sobre la fitxa

Els oceans, amb més del 70 % de la superfície de la Terra i un volum de 1.332 milions de kilòmetres cúbics d’aigua, són el factor més determinant de les condicions climàtiques que es donen a la Terra.

9.-LA BIOSFERA. La sisena extinció d’espècies ja ha començat.  Clica sobre la fitxa

Els ecosistemes i les espècies que hi viuen, mantenen l’equilibri biològic del planeta, quan un ecosistema es degrada les espècies que el formen (l home inclòs) pateixen, la seva població es redueix i fins i tot desapareix