LES CLAUS PER ENTENDRE EL CANVI CLIMÀTIC.

Malgrat que encara hi ha alguns que neguen la realitat, el canvi climàtic s’ha convertit en un dels principals problemas al que s’enfronta la humanitat, des de aquest espai del web volem explicar de forma fácil que es el canvi climàtic, perquè esta passant i quines son les conseqüències immediates i futures pel planeta Terra.

En las fitxes que anirem publicant trobareu les claus i que us permetran copsar la magnitud del problema. Baixeu per la pantalla per veure les edicions.

1.-LA TEMPERATURA. Una variable molt important.   Clica sobre la fitxa 

Diem que és una variable molt important perquè intervé de forma decisiva en la majoria de processos naturals o artificials que coneixem, incloses les diverses formes de vida del planeta.

2.- LA TERRA. Un gran i fràgil equilibri.   Clica sobre la fitxa

L’increment de la temperatura, com hem vist en el capítol anterior, de la mateixa manera que afecta les persones, animals i plantes també afecta la salut global de la Terra.

 

  3.- ELS GASOS D’EFECTE HIVERNACLE.   Clica sobre la fitxa

En generem més dels que el planeta pot absorbir. Reben aquest nom, perquè el CO2 té sobre la superfície del planeta Terra, el mateix efecte que un hivernacle té sobre les plantes, increment de la temperatura.

4.- EL CLIMA. Determinant per la vida i la diversitat    Clica sobre la fitxa

Les 5 principals zones climàtiques en què dividim el planeta,  vénen donades pels factors còsmics

 

 

 

 

 

Anuncis