Què és l’efecte hivernacle?

Entenem per canvi climàtic els efectes que l’activitat humana provoca sobre els paràmetres  que controlen el clima del planeta, especialment la composició de l’atmosfera, que juntament amb els oceans, la radiació solar i la superfície de la terra componen el sistema climàtic 

efecte_hiverna

La causa principal dels canvis que s’estan produint en l’atmosfera terrestre es l’anomenat EFECTE HIVERNACLE (greenhouse effect). Es produeix bàsicament per el gran augment de les emissions i concentracions de CO2 a l’atmosfera, l’excés de molècules d’aquest gas actuen com un hivernacle, retenen i retornant el calor que la Terra de forma natural emet (com a rajos infraroigs) per compensar la radiació solar que l’hi arriba, d’aquesta manera el balanç tèrmic natural es desequilibra.

Aquest efecte hivernacle te com a conseqüència primera i mes important L’ESCALFAMENT GLOBAL del planeta. Des de finals del segle XIX es tenen registres de la temperatura de molts llocs del planeta. En les ultimes dècades gracies a les múltiples tecnologies d’observació aixi com a la gran quantitat d’observatoris repartits per tot el mon les dades que tenim som incontestables.

La gràfica següent extreta de la agencia NOOA presenta l’evolució de la temperatura mitjana global, la de la terra i la dels oceans

land-ocean-combined

SI VOLEU MES INFORMACIÓ SOBRE ELS GASOS D’EFECTE HIVERNACLE:

Cliqueu: FITXA 3.-ELS GASOS D’EFECTE HIVERNACLE.