LA BIOMASSA

 

descarga (1) biomasa2

biomasa1

A Catalunya hi ha una gran extensió de bosc.

Prop del 40% de tota la superfície del país es bosc) de la que tant sols una molt petita part es explotat i gestionat correctament. Els treballs de neteja i aclariment dels boscos, la correcta explotació, aixi com la creació i manteniment dels tallafocs,  juntament amb una bona gestió dels terrenys forestals poden proporcionar una gran quantitat de biomassa que esdevé una font d’energia que presenta entre d’altres les següents avantatges:

  • És una font d’energia renovable: el seu ús suposa un estalvi de combustibles fòssils i permet lluitar contra el canvi climàtic.
  • És un combustible local: el seu aprofitament redueix la dependència d’importacions energètiques.
  • Afavoreix la gestió silvícola dels boscos, impulsant la realització d’actuacions de millora, reduint el risc d’incendi forestal.
  • La cadena d’aprofitament crea llocs de treball locals, sobretot en zones rurals.
  • És un combustible abundant

mapa_distribucio_catalunya

__________________________________________________________

El Govern aprova l’Estratègia per promoure l’activació de la gestió forestal sostenible a través de l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola

  • Aquesta Estratègia per al període 2014-2020 pretén millorar l’estat dels boscos i la seva biodiversitat, reduir el risc d’incendis i els efectes del canvi climàtic, i contribuir a la recuperació econòmica a través de l’activació del sector forestal i la dinamització de les zones rurals
  • L’Estratègia permetrà aprofitar més de 600.000 tones a l’any de massa forestal dels més de 3 milions de tones que s’acumulen cada any als boscos, i evitarà l’emissió de més de 270.000 tones de CO2 a l’atmosfera l’any 2020
  • A la millora ambiental cal afegir els efectes induïts (socials, econòmics i territorials) sobre l’activitat a les zones rurals que aportarà i que suposarà la creació de 1.900 nous llocs de treball directes i indirectes
  • L’aprofitament energètic de la biomassa forestal de proximitat és una de les línies estratègiques prioritàries del Govern de la Generalitat de Catalunya pels importants beneficis ambientals, energètics i socioeconòmics que comporta