Els acords

***Comencen les rebaixes dels acords de la conferencia de Paris

Steam rises from the stakes of the coal-fired Jim Bridger Power Plant outside Point of the Rocks, Wyoming, in this file photo taken March 14, 2014. REUTERS/Jim Urquhart/Files
Foto: REUTERS/Jim Urquhart/Files

El tribunal suprem dels EEUU, ha aturat les regulacions federals per la reducció de emissions de gasos d’efecte hivernacle previstes per Barak Obama i compromeses en la passada conferencia de Paris COP-21

El tribunal per 5 vots a favor i 4 en contra, ha cedit als “lobys” energètics i als requeriments de 27 estats, bloquejant el “clean power plan”, el qual, impulsat per l’administració Obama pretén avança cap a la substitució de l’energia que prové dels combustibles fòssils per energies renovables.

U.S. President Barack Obama in Washington February 8, 2016. REUTERS/Kevin Lamarque

El pla elaborat per la “Environmental Protection Agency”, contempla reduir l’any 2030, les emissions de CO2 fins als valors que hi havien l’any 2005, objectiu que serà difícil d’assolir si no hi han canvis en la composició de l’alt tribunal

Si vols llegir la noticia sencera (En Angles) clica:Reuters

***170 Estats signen l’acord de Paris contra el canvi climàtic.

secretari-EUA-John-Kerry-climatic_1564053755_28600883_651x366 (1)

Un bon senyal que sens dubte va en la bona direcció. La fotografia de John Kerry que ha donat la volta al Món és molt mediàtica però tanmateix tan sols significa el primer pas en el camí que va marcar Paris, ara, els diferents parlaments dels estats han de ratificar el tractat, de moment molt pocs ho han fet, però el compromís dels grans conta-minadors hi és, cal que facin els deures de forma urgent i comencin de forma decidida a aplicar les mesures definides a la COP-21, el CO2 s’està incrementant de forma dramàtica i caldrà més que gestos per aturar-lo.

Per saber mes clica: Article (diari ARA)

***Una bona notícia, 60 països ja han ratificat el tractat de Paris contra el canvi climàtic, COP-21.

Segons els acords signats (Actualment hi han 189 estats compromesos), el tractat entrarà en vigor quan es compleixin les següents dues condicions:

1.-Almenys 55 dels països signants, ratifiquin oficialment els acords.

2.-El conjunt dels països que ratifiquin els acords, representin més del 55 per cent de les emissions globals de gasos d’efecte hivernacle.

La notícia, és molt bona, perquè d’aquesta manera es compleix una de les dues condicions que faran que el tractat entri en vigor.

Segons ONU la suma de les emissions d’aquest 60 països representa el 47,7 % del total d’emissions, de manera que sols falta un 7 % per aconseguir complir l’altra condició, fet que es donarà amb molta probabilitat abans de final d’any quan la UE i el Japó ratifiquin el tractat.

 ***Paris, 12-des-2015, dins i fora Le Bourget

final agrement paiaso

Com els vins, finalment, després d’una “verema” de dues setmanes en què en lloc de collir raïms s’han escrit infinitat de documents a les múltiples taules de negociació, els estats participants a la conferencia de Paris sobre el canvi climàtic han arribat a un acord que s’ha refós en un text final aprovat avui.

Aquest fet, és realment històric, representa per primera vegada un reconeixement explícit de la majoria d’estats de la comunitat internacional en la necessitat d’aturar el canvi climàtic i eliminar les emissions de gasos d’efecte hivernacle dins de la segona meitat d’aquest segle. Tanmateix això no garanteix el compliment dels objectius, ja que l’acord no és jurídicament vinculant i la implantació de les mesures i mecanismes de limitació dependrà de la voluntat dels estats en la seva aplicació. Varies ONG’s ja han expressat la seva decepció per l’articulat final de l’acord, en dies propers haurem de seguir de prop la valoració que els experts fan del document aprovat.

 ***Ja tenim un nou acord sobre el canvi climàtic, serà suficienJt?

Desprès que el document final s’ha fet públic i de reflexionar sobre el seu contingut, val a dir que caldrà un gran esforç de la societat civil per que els compromisos, no vinculants expressats en l’acord no esdevinguin simples declaracions d’intencions. L’acord en si mateix, tot i el valor positiu que te des de el punt de vista de participació global (l’han signat 196 estats), segons un primer anàlisis de les ONG´s que s’ocupen dels temes climàtics, no serà suficient per aconseguir els objectius marcats. La manca de concreció en alguns aspectes fonamentals com la reducció total de les emissions i els minsos compromisos d’alguns principals emissors com la Xina i els EEUU, fa molt difícil assolir el repte del límit de 2ºC per a finals de segle.

Si voleu veure el text de l’acord clica:  acord de Paris

***Les 10 claus de l’acord de París (El Periódico)

Els punts més significatius del pacte de la cimera mundial contra el canvi climàtic, si els vols llegir clica:  Les 10 claus

***Conferencia de Paris COP-21

04_consecuencias_cambio1Aquesta conferencia ha generat moltes expectatives en els mitjans, degut a un cert posicionament per part dels paisos amb mes emissions a fer un esforç per no incrementar-les o fins i tot reduir-les. Malgrat això ningú pot pensar que els acords que es puguin prendre seran una garantia per aconseguir els objectius de la lluita contra el canvi climàtic. Caldrà continuar aplicant accions i esforços durant molt temps i des de tots els àmbits socials per arribar a aturar el deteriorament del Planeta.

enllaços: COP-21

***Les negociacions ja han començat.

cop-image

No serà difícil arribar a posar-se d’acord amb l’objectiu de no sobrepassar amb mes de 2º C l’increment de la temperatura global per l’any 2050, El difícil serà arribar a compromisos concrets i vinculants de reducció d’emissions i encara mes difícil aconseguir posar en funcionament el fons destinat a paisos subdesenvolupats per ajudar-los en la seva lluita contra el canvi climàtic, tot i així seguirem els esdeveniments de la cimera amb esperança.