CONFIRMAT, L’any 2016, record de temperatura

Era previsible però s’ha confirmat.

En aquests dies de fred pot semblar absurd, però globalment la realitat és la que ens donen les dades. Segons anàlisis realitzats per la NASA, i confirmats per altres organitzacions, la temperatura mitjana global de la terra el 2016 ha estat la més alta d’ençà que es disposa de enregistraments fiables.

2016gistempupdateblack

En conjunt la temperatura s’ha incrementat 1,1 ºC des de finals del segle XIX. L’agència espacial ha preparat una interessant gràfica que permet veure de manera molt didàctica com ha evolucionat al llarg dels anys la diferencia de les temperatures mitjanes mensuals respecte a la mitjana absoluta de tot el segle XX.

Clica a sobre la imatge per reiniciar l’animació i ampliar.